Ospravedlnenie za Rally Vranov 2021

Počas ostatného ročníka Rally Vranov, ktorý sa konal 14. augusta 2021, došlo k vážnemu nedorozumeniu spôsobenému nedostatočnou komunikáciou medzi spravovateľom priestorov, kde sa nachádzalo servisné parkovisko súťaže, a usporiadateľmi ďalšej akcie, ktorá nasledovala po našej rely.

Zmienení aktéri nasledujúcej akcie si veľmi nevhodným spôsobom nárokovali priestor skôr, než mali dohodnuté s prenajímateľom a účastníkov rely neadekvátne osočili a vytláčali z priestoru. Ako usporiadatelia Rally Vranov sme sa sťažovali u prenajímateľa, ktorý sa za vzniknutú situáciu ospravedlnil. Boli sme ubezpečení, že k podobnému incidentu v budúcnosti už nedôjde.

Hoci sme túto situáciu nezavinili my, veľmi nás to mrzí a považujeme si za povinnosť verejne sa ospravedlniť všetkým účastníkom našej automobilovej súťaže, ku ktorým bolo použité nevhodné správanie sa zo strany usporiadateľa ďalšej súťaže. Všetkým sa za vzniknutú nepríjemnosť veľmi ospravedlňujeme. 


Ďakujeme za pochopenie.

Organizačný výbor Rally Vranov