Úprava trate a uzávierky

S blížiacou sa hodinou štartu organizátori ešte dolaďujú posledné detaily 5. ročníka Rally Vranov 2023.

Vranov nad Topľou, 19. júla 2023 – Pri schvaľovaní jednotlivých úsekov došlo k malému skráteniu úseku Mrázovce, ktorý sa z pôvodných 8,5 kilometra skracuje na 7,25 km. To sa pochopiteľne odráža aj na sumárnej dĺžke meraných úsekov, respektíve celkovej dĺžke súťaže. Pre MSR, MSR HA, RL a STRHP bude počet ostrých kilometrov v troch sekciách 57,75 km (s prejazdami 330,7 km). Na koeficiente súťaže to však nič nemení a ostáva na hodnote koef. 3.

Pre štartujúcich v SRP a RŠ bude celá súťaž s prejazdami merať 208,6 km, pričom tri rýchlostné skúšky, v dvoch sekciách, majú dohromady 31,25 km. Jednu sekciu s dvojicou eresiek o dĺžke 19,25 km (s prejazdami 112,4 km) potom čaká na RRP. Na potvrdených štartoch jednotlivých rýchlostných skúšok sa nič nemení a do RS1 na Vavrinci odštartuje v sobotu 22. júla 2023 vozidlo s číslom jedna o 08.18 hod.

Uzávierky ciest
Počas súťaže v sobotu 22. júla 2023 budú uzatvorené cesty nasledovne:

  • prvý úsek Vavrinec sa jazdí na ceste číslo 3630 so štartom Vavrinec v smere na Matiašku, Remeniny a pokračuje po ceste 556 na Ďurďoš. Tento úsek bude uzatvorený najneskôr od 07.18 hod. ráno.
  • druhý úsek Mrázovce sa ide na ceste číslo 3573 so štartom pred obcou Mrázovce v smere na Tokajík a Piskorovce, kde končí. Tento úsek bude uzatvorený najneskôr od 08.06 hod. ráno.

Obidva úseky budú uzatvorené od uvedeného času až do skončenia súťaže (predpokladá sa približne medzi 16.00-17.00 hod.). V krátkych prestávkach medzi jednotlivými rýchlostnými skúškami sa umožní prejazd. Prosíme, aby ste rešpektovali pokyny usporiadateľov. Ďakujeme za pochopenie.

Ľuboš Kašický